มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา
           ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และ
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (เพิ่มเติม) เพื่อปฏิบัติงานประจำ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
         1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
          2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน  จำนวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศฯ)
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1