มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เพิ่มเติม
         มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา 
         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี และสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือหาก
    สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
    และต้องมีหนังสือผ่านงาน 
         ปฏิบัติหน้าที่การเงิน 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
         อัตราเงินเดือน 15,960.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว)

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา
         สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี
         อัตราเงินเดือน 13,800.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109
ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1