มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
          ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
        1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
        2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา
        3. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา

        มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
(ตามเอกสารประกอบ)

         ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ชั้น 11 ตึกสิรินธร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำหรับตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี หากไม่ไปรายงานตัว
ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1