มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 2
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  
     ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
มาสอนในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล
ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร (ห้องประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตามกำหนดเวลาดังนี้
         เวลา  09.00 - 11.00  น.   - สอบข้อเขียน
         เวลา  13.00 - 14.00  น.   - สอบสัมภาษณ์

และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

                                  ประกาศ ณ วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562
                                         (นายแพทย์อุดม  เชาวรินทร์)
                                 กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
                             รักษาการ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1