มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 4 อัตรา
            ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

          1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
          2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา
          3. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา  (เพศหญิง)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562
          2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
          3. กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมธนาคาร ไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ชั้น 11 ตึกสิรินธร
               เวลา 09.00 - 11.00   น.   - สอบข้อเขียน
               เวลา 13.00 - 14.00   น.   - สอบสัมภาษณ์
          4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
          5. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร

คุณสมบัติ
         1. สัญชาติไทย
         2. อายุระหว่าง 25-35 ปี บริบูรณ์
         3. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109
ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1