มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
รับสมัคร "แม่บ้าน"
   ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,110.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หลักฐานสในการรับสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน 3. หลักฐานการศึกษา 4. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจไม่เกิน 1 เดือน) 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-27 กุมภาพันธ์ 2561 - กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 11 ตึกสิรินธร - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 มีนาคม 2561 - รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิรพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3548108-37 ต่อ 5512, 02-3547997-9 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1