มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือก "เจ้าหน้าที่ธุรการ"
   ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นั้น มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก 1. น.ส.อุษณีษ์ นิธิยานนทกิจ สำรอง 1. น.ส.สุพิชญ์ชา ภู่ประเสริฐ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 และเริ่มปฏิบัติงานที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1