มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี เพิ่มเติม จำนวน 3 อัตรา
 
รายละเอียด ผู้ร่วมสร้างกุศล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
         บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค
เพื่อสมทบกองทุนพิชิตมะเร็ง ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ในโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 30,000.- บาท โดยมีนพ.อุดม  เชาวรินทร์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ พร้อมด้วยน.ส.เบญจวรรณ ขัมภรัตน์ กรรมการและผู้ช่วย
ผู้จัดการ และนางรำไพพรรณ  มีชูรส กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้ร่วมรับมอบเงิน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1