มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 2
 
รายละเอียด ผู้ร่วมสร้างกุศล
สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งานโรคไต) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โรคไตของโรงพยาบาลราชวิถี โดยคุณนิธิมา เทพวนังกูร จำนวน 200,000.- บาท คุณประกอบ ชีพภักดี จำนวน 170,000.- บาท คุณประกิจ ชีพภักดี จำนวน 100,000.- บาท คุณญาณินท์ ชีพภักดี จำนวน 50,000.- บาท และ คุณทศพล พฤกษรังรักษ์ จำนวน 20,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี และบุคลากรทางการแพทย์ (งานโรคไต) เข้าร่วมรับบริจาคด้วย
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1