มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี จำนวน 3 อัตรา
 
รายละเอียด ผู้ร่วมสร้างกุศล
บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ
         อาจารย์จิรประภา  บุณยนิตย์ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั้นสูง จำนวน 800,000.- มอบให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
โดยมีนพ.ไพโรจน์  เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการ (ด้านการแพทย์) โรงพยาบาลราชวิถี
ร่วมรับมอบเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1